Proiecte nationale

Proiectul CANCERTER

Analiza unor biomarkeri avansati ca indicatori de predictie in tratamentul cancerului de san (model experimental pe linii celulare) in relatie cu expunerea la arsen, fthalati si cotinina - Parteneriate in Domeniile Prioritare

Proiectul CONTAS

CONTAS - Contaminarea cu arsen a apelor subterane din vestul României: mod de apariţie, influenţe asupra sănătăţii umane (Programul CERES)

Proiectul REMONMED

REMONMED Reducerea şi monitorizarea poluării mediului ambiant generată de gazele şi prafurile evacuate din procesul tehnologic de obţinere a plumbului (CEEX - Proiect 58/2)

Proiectul MESAR

MESAR este acronimul pentru "Program complex de asigurare a calitatii si securitatii mediului in zone rurale specifice, poluate cu pesticide si metale grele cu impact asupra calitatii vietii". Proiectul este inclus in Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II (PNCDI II) pentru perioada 2007-2013.

Proiectul SCANLEAD

SCANLEAD Program privind stabilirea si solutionarea aspectelor sociale in relatie cu expunerea ocupationala la plumb si SO2 din industria acumulatorilor auto, CNMP, Programul 4, Parteneriate in Domeniile Prioritare

Proiectul AQUATHM

AQUATHM Program complex de asigurare a calitatii apei si securitatii consumatorilor in expunerea la substante cancerigene (THM) din apa potabila, CNMP, Programul 4, Parteneriate in Domeniile Prioritare

Proiectul CervicallArsenArray

Analiza biomarker-ilor microRNA ca indicatori de predictie in tratamentul cancerului de col uterin in relatie cu expunerea la arsen, fthalati si cotinina - Parteneriate in Domeniile Prioritare

Proiectul DeltaBioRox

Evaluarea de risc in expunerea la agenti biologici si metale grele ca si parte componenta a conceptului de "One Health" in zona de biodiversitate a Deltei Dunarii - Parteneriate in Domeniile Prioritare