Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
AER INTERIOR, ATMOSFERA LOCULUI DE MUNCĂ-MONITORIZĂRI PERSONALE 15 MINUTE (SCURTA DURATA) si 8h (LUNGA DURATA)
1 Metale (Al, Ag, Cr, Co, Cu, Cd, Fe, Mn,  Ni, Pb, Se, Zn, Sb) OSHA ID 121-2002
2 Mercur NIOSH 6009
3 Formaldehida SR EN ISO 1076:2010  NIOSH 2541
4 COV-halogenati SR EN ISO 16017/1-2003    ISO 16200/1-2001;                     ISO 9486-1991
5 COV-alifatici SR EN ISO 16017/1-2003   ISO 16200/1-2001;
6 COV-aromatici SR EN ISO 16017/1-2003    ISO 16200/1-2001;             ISO 9487-1991;                   SR EN 14662/2-2005
7 COV-total SR EN ISO 16017/1-2003    ISO 16200/1-2001;               ISO 9486-1991;                   ISO 9487-1991;                   SR EN 14662/2-2005
8 PAH  Metoda interna GC-MS
9 Pulberi respirabile NIOSH 0600
10 Pulberi inhalabile (totale) NIOSH 0500
11 Pulberi totale hale STAS 10813-1976
12 Amoniac ( NH3 ) STAS 10812-1976
13 Amoniac ( NH3 ) NIOSH 6015
14 Dioxid de azot (NO2) NIOSH 6014
15 Acid sulfuric (H2SO4 ) STAS 11194-1979
16 Hidroxid de sodiu (NaOH) NIOSH 7401
17 Acid clorhidric (HCl) NIOSH 7907
18 Acid azotic (HNO3) NIOSH 7907
19 Acid fluorhidric (HF) Metoda interna
20 Metale  (As,Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Rb, Sr, Zr, Pb, Ag, Te, Ti, Se, Pd, Cs, Zn, Sb, Sn, Cd, V) NIOSH 7702 – 1998
21 Toluen diizocianat (TDI)  Metoda interna GC-MS
22 Carbon organic total (COT) Spectroscopie IR-analizor de gaze Bruel&Kjaer
23 Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2) EN ISO 16000/26-2012
24 Luminozitate Luxmetru
25 Temperatura si  viteza curentilor de aer SR ISO 8756-1996
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare