Politica noastra se bazeaza pe mentinerea si imbunatatirea continua a calitatii serviciilor prestate de Laboratorul de Analize Fizico- Chimice si Biotoxicologice Cluj si pe respectarea bunelor practici profesionale la nivelul cerintelor standardelor nationale si internationale.

Obiectivele principale ale politicii privind calitatea sunt:

  • cresterea competentei prin imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management a laboratorului conform SR EN ISO/CEI 17025-2005;
  • oferirea de servicii care sa corespunda exigentelor clientilor sau la nivelul celor mai adecvate metode sau tehnici;
  • cresterea numarului clientilor prin responsabilitatea serviciilor prestate, principii solide de etica, respect si seriozitate;
  • protejarea informatiilor confidentiale despre clienti si a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor incercarilor;
  • asigurarea unui personal avand calificarea, instruirea si experienta adecvata domeniului de monitorizare a factorilor de mediu, cerintele metodelor de incercare si ale unui sistem de management al calitatii;
  • asigurarea de localuri si conditii ambientale corespunzatoare, adecvate incercarilor efectuate;
  • asigurarea cu echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru verificarea metrologica, etalonare si intretinere;
  • evaluarea si analiza periodica a modului cum incercarile sunt efectuate, prin autocontrol si control interlaboratoare;
  • evaluarea si analiza periodica a modului de functionare a sistemului de management al calitatii implementat in vederea imbunatatirii acestuia;
  • mentinerea acreditarii laboratorului.

Materializarea acestui Sistem de Management al Calitatii adoptat se bazeaza pe constientizarea si responsabilizarea fiecarui angajat privind obligatiile ce ii revin la locul de munca in respectarea prezentei politici.