Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
ZGOMOT LA LIMITA INCINTEI SI LA INSTALATII INDUSTRIALE
1 Determinarea nivelului de zgomot SR ISO 1996/1,2:2009
2 Determinarea nivelului de zgomot la instalaţii industriale SR ISO 8297:1999
ZGOMOT LA LOC DE MUNCA
1 Determinarea nivelului de zgomot SR EN ISO 9612-2009
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare