Anunt important

CENTRUL DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE SRL, în calitate de titular, reprezentat prin Pașcalău Mihai, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru “PUZ – în vederea instituirii de noi subzone, în condițiile Legii nr. 350/2001 actualizată”, realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului, jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, și la sediul titularului CENTRUL DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE SRL, din data 15.12.2020 de luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 15.01.2021 la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, cod 400609, fax 0264-410716, email: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200.

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *