Certificarea calitatii

CMS are implementat si mentine un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala pentru urmatoarele activitati: cercetare fundamentala, aplicativa, dezvoltare experimentala; cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale; cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste; activitati de testari si analize tehnice; activitati de servicii prestate intreprinderilor.

SRAC (Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii):

SR ISO 45001 : 2018 – 1915 / 28 Iunie 2021

SR EN ISO 9001 : 2015 – 4738  / 28 Iunie 2021

SR EN ISO 14001 : 2015 – 1011 / 28 Iunie 2021

IQNET (The International Certification Network):

ISO 45001 : 2018 – 1915 / 28 Iunie 2021

ISO 9001 : 2015 – 4738  / 28 Iunie 2021

ISO 14001 : 2015 – 1011 / 28 Iunie 2021

Verificare SRAC IQNET

Abilitari Ministerul Sanatatii

Laboratorul poate efectua determinari de noxe profesionale in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1149/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale.

Verificare anexe

Cabinetul Medical de Medicina Mediului poate elabora studii de evaluare a impactului asupra sanatatii pentru:

b)obiective functionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Verificare

Centrul de Mediu si Sanatate poate elabora studii de evaluare a impactului asupra sanatatii pentru:

a) obiective functionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederile art. 9 alin (1) si (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

b)obiective functionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Verificare

Laboratorul poate efectua determinari de noxe profesionale in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1045/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministerului sanatatii nr. 1093/2004
Certificat de abilitare nr. 178 din 03.01.2018
Verificare              Anexe

Laboratorul este acreditat pentru monitorizarea calitatii apei potabile de catre Ministerul Sanatatii prin Ordinul nr. 764/15.07.2005 care stipuleaza aurotizarea laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei ca si reglementare oficiala privind apa potabila.
Certificat de abilitare nr. 457 din 28.08.2017
Verificare

Abilitari Ministerul Mediului

MEDIU

Centrul de mediu si Sanatate este atestat de Ministerul Mediului si gospodaririi apelor pentru elaborarea de: RM, RIM, BM, RA, EA.
Certificat de inregistrare: 257/17.09.2015
Verificare

Abilitari Ministerul Muncii

LOC MUNCA

Centrul de Mediu si Sanatate este abilitat de Ministerul Muncii ca serviciu extern de prevenire si protectie (evaluator de risc la locul de munca).
Certificat de inregistrare: 0013040/03.03.2016
Verificare

Acreditari laborator

Laborator acreditat RENAR pentru analize fizico-chimice si biotoxicologice (mediu: emisii/imisii, sol, apa, si biotoxicologice).
Numar certificat : LI-947

Verificare

Laborator acreditat RENAR pentru analize fizico-chimice si biotoxicologice (mediu: emisii/imisii, sol, apa, si biotoxicologice).
Numar certificat : LI-947

Verificare