Politica Firmei SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL privind gestionarea riscurilor privind noul Coronavirus (COVID-19)

Politica Firmei SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL privind gestionarea riscurilor privind noul Coronavirus (COVID-19)

Pentru a continua asigurarea unui loc de muncă sănătos și sigur pentru angajații săi și în situația în care în România și global numărul de cazuri de infectare cu noul Coronavirus (COVID-19) este în continuă creştere, conducerea Centrului de Mediu și Sănătate, cu respectarea legislației naționale privind gestionarea situațiilor de urgență, implementează începând cu data de 17.03.2020 măsuri de precauție aplicate conducerii Centrului de Mediu și Sănătate, angajaților săi, clienților săi și reprezentanților firmelor colaboratoare (furnizori, contractori, etc.).

 

Conducerea Centrului de Mediu și Sănătate se angajează să respecte următoarele măsuri:

 • Va pune la dispoziția angajaților date oficiale privind noul Coronavirus (COVID-19) și sfaturi privind combaterea acestei epidemii, la cerere.
 • Va asigura curățenia săptămânală a sediului Centrului de Mediu și Sănătate și a mijloacelor de transport din parcul auto propriu.
 • Va permite personalului cu copii până la 12 ani (18 ani în cazul copiilor cu dizabilități) înregistrați în cadrul unei unități de învățământ, lucrul de acasă, dacă este posibil și în conformitate cu cerințele legale actuale.
 • Va pune la dispoziția angajaților care optează pentru telemuncă, toate echipamentele de lucru necesare, inclusiv infrastructura prin care aceștia să își poată desfășura munca în condiții bune de lucru (laptop, servicii cloud, adresă de mail funcțional, etc.), în conformitate cu cerințele legale actuale.
 • Va ține o evidență a angajaților cu risc ridicat de infecție cu noul Coronavirus (COVID-19) prin completarea chestionarelor (Anexa 1).
 • În cazul în care, persoanele care se deplasează la/de la muncă utilizând transportul în comun, nu își pot desfășura munca de acasă, la solicitarea acestuia Centrul de Mediu și Sănătate poate pune la dispozițieo mașină de serviciu din parcul auto propriu, în condițiile impuse de lege.Măsuri de siguranță și sănătate pentru angajații Centrului de Mediu și Sănătate:
  • O dată pe săptămână toți angajații Centrului de Mediu și Sănătate vor completa un chestionar privind expunerea acestora la noul Coronavirus (COVID-19).
  • Fiecare persoană este obligată sa declare dacă a călătorit în zona roșie de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Aceste cazuri vor fi gestionate conform prevederilor legale.
  • Fiecare persoană este obligată să declare dacă a venit in contact cu o persoană infectată de noul Coronavirus sau a călătorit in zona roșie de infectare cu noul coronavirus (COVID-19). Aceste cazuri vor fi gestionate conform prevederilor legale.
  • În cazul în care o persoană prezintă simptomatologie respiratorie, febră, tuse, durere de gât, etc. – angajatul va anunța de urgență managementul pentru inițierea procedurilor legale.
  • Se va recomanda telemunca pentru toți angajații, care își pot desfășura activitatea de la propriul cămin.
  • Personalul care se deplasează la sau de la muncă prin utilizarea transportului public, va lucra de acasă dacă are posibilitatea, în caz contrar, va găsi o soluție impreună cu conducerea firmei pentru ca in perioada epidemiei transportul să fi soluționat altfel.
  • Personalul își va sista delegațiile la firmele cliente, exceptând cazurile de urgență și luând în considerare evitarea / controlul zonelor raportate cu cauzistică frecventă.

   

  Măsuri de siguranță pentru clienți, furnizori, contractanți:

  • Se vor interzice vizitele clienților, furnizorilor și contractanților la sediul Centrulul de Mediu și Sănătate permițând accesul doar în cazuri speciale (urgențe). Vizitele clienților va fi restricționată în afara clădirii. Toți vizitatorii vor completa un chestionar la intrarea în sediul firmei (Anexa 2).
  • Clienții sunt solicitați să raporteze cazurile de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) în cadrul companiei lor, în cazul în care membrii echipei Centrului de Mediu și Sănătate s-au deplasat la sediul acestora în ultimele 30 de zile.
  • Se va opta pentru folosirea conferințelor video pentru a evita deplasările angajaților Centrului de Mediu și Sănătate la sediile clienților / vizitelor clienților la sediul Centrului de Mediu și Sănătate.
  • Sunt interzise strângerile de mână, îmbrățișările și alte contacte directe dintre reprezentanții firmei dumneavoastră și angajații Centrului de Mediu și Sănătate. Se va păstra cel puțin 1 m distanță între 2 persoane. Toate aceste măsuri nu trebuie să influențeze respectul dintre persoane, măsuri de siguranță în situația de urgență de față.
  • Funizorii și contractanții sunt rugați să respecte și să declare pe propria-răspundere că personalul pus la dispoziția Centrului de Mediu și Sănătate:
   • Nu s-au deplasat în zonele roșii de infectare cu noul Coronavirus (COVID-19) în ultimele 14 zile față de momentul în care intră în contact direct sau indirect cu personalul Centrului de Mediu și Sănătate;
   • Nu au intrat în contact cu persoane infectate sau suspecte de a fi infectate cu noul Coronavirus (COVID-19) în ultimele 14 zile față de momentul în care intră în contact direct sau indirect cu personalul Centrului de Mediu și Sănătate;
   • Nu au prezentat simptomele noului Coronavirus (COVID-19) în ultimele 14 zile față de momentul în care intră în contact direct sau indirect cu personalul Centrulul de Mediu și Sănătate (febră, tuse, dureri de găt, dificultăți de respirație);
   • Respectă toate măsurile de igienă pentru evitarea răspândirii noului Coronavirus (COVID- 19).
  • Vă mulțumim pentru colaborare și înțelegere. Doar respectând măsurile de igienă primară putem să stopăm această epidemie.Aceste măsuri implementate intră în vigoare începând de azi, 17.03.2020, și este valabil pe o perioadă nedeterminată, până la data în care siguranța poate fi asigurată fără aceste măsuri suplimentare.

    

   Politica COVID-19

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *