Politica noastra este adecvata scopului si este in deplin acord cu directia strategica a SC CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE SRL  din care face parte Laboratorul de Analize Fizico-Chimice si Biotoxicologice Cluj si se bazeaza pe satisfacerea necesitatilor explicite si implicite ale clientilor, pe respectarea bunelor practici profesionale in conditiile respectarii cerintelor legale.

Principalele obiective sunt:

 • implementarea si imbunatatirea unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 prin abordarea bazata pe procese si a gandirii bazata pe risc;
 • mentinerea si consolidarea prestigiului castigat prin responsabilitatea serviciilor prestate, principii solide de etica, respect si seriozitate;
 • asigurarea impartialitatii, independentei si integritatii sistemului de management si a personalului din laboratorului prin excluderea oricarei influente asupra rezultatelor activitatilor laboratorului;
 • asigurarea confidentialitatii fata de clienti si a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor incercarilor;
 • oferirea de servicii care sa corespunda exigentelor clientilor sau la nivelul celor mai adecvate metode sau tehnici si asigurarea conformarii cu legislatia aplicabila in vigoare;
 • capacitatea de a efectua incercarile in timpul stabilit respectand parametrii de performanta declarati;
 • asigurarea unui personal avand calificarea, instruirea si experienta adecvata domeniului de monitorizare a factorilor de mediu, a sanatatii si securitatii muncii cerintele metodelor de incercare si ale unui sistem de management;
 • asigurarea de localuri si conditii ambientale corespunzatoare, adecvate incercarilor efectuate;
 • asigurarea cu echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru verificarea metrologica, etalonare si mentenanta;
 • evaluarea si analiza periodica a modului cum incercarile sunt efectuate, prin autocontrol si control interlaboratoare;
 • evaluarea si analiza periodica a activitatilor de incercare prin control intern si control extern (paticiparea la scheme PT nationale si international) precum si a sistemului de management implementat in vederea imbunatatirii acestuia;
 • satisfacerea permanenta a exigentelor organismelor abilitate si ale legislatiei in vigoare privind obtinerea/mentinerea autorizarilor, abilitarilor si acreditariloe necesare desfasurarii activitatii;
 • mentinerea acreditarii – extinderea domeniului de incercari.

Participarea la implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management se bazeaza pe constientizarea si responsabilizarea fiecarui angajat privind obligatiile ce ii revin la locul de munca in respectarea prezentei politici.