Darius Tirla, MSc

Inginer de Mediu, Responsabil sampling

Darius Tirla este inginer de mediu și lucrează în domeniul prelevării de probe și al analizei directe a poluanților din aer (emisii, imisii și aer la locul de muncă). El colectează probe din factorii de mediu (apă, aer, sol) și face analiza directă.

pubmed_logo_circle
Researchgate