Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
ZGOMOT LA LIMITA INCINTEI SI LA INSTALATII INDUSTRIALE
1 Masurarea si evaluarea nivelului de zgomot din mediul ambiant SR ISO 1996-1:2016  SR ISO 1996-2:2008  SR ISO 1996-2/C91:2009
2 Determinarea nivelului de zgomot la instalaţii industriale SR ISO 8297:1999
ZGOMOT LA LOC DE MUNCA
1 Nivel de expunere la zgomot ponderat A, normalizat la o zi de lucru de 8 ore SR EN ISO 9612-2009
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare

COORDONATE GEOGRAFICE
1 Coordonate geografice GPS
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare