Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
AER INTERIOR, ATMOSFERA LOCULUI DE MUNCĂ-MONITORIZĂRI PERSONALE 8 ORE
1 Toluen diizocianat (TDI) GC MS Metoda interna
2 Acetaldehida SR EN ISO 1076:2010;                NIOSH 2538                                 SR EN 689:2018
3 Formaldehida SR EN ISO 16000-2:2006           SR EN ISO 1076:2010           NIOSH 2541                          SR EN 689:2018
4 COV-halogenati SR EN ISO 16000-5:2007   ISO 16200-1:2001;                     ISO 9486:1991                      SR EN 689:2018
5 COV-alifatici SR EN ISO 16000-5:2007   ISO 16200-1:2001;               SR EN 689:2018
6 COV-aromatici SR EN ISO 16000-5:2007    ISO 16200-1:2001;              ISO 9487:1991;                     SR EN 689:2018
7 COV-total SR EN ISO 16000-5:2007   ISO 16200-1:2001;               ISO 9486:1991;                    ISO 9487:1991;                     SR EN 689:2018
8 Pulberi respirabile NIOSH 0600                          SR EN 689:2018
9 Pulberi inhalabile (totale) NIOSH 0500                          SR EN 689:2018
10 Dioxid de azot (NO2) NIOSH 6014                          SR EN 689:2018
11 Amoniac ( NH3 ) NIOSH 6015                          SR EN 689:2018
12 Acid sulfuric (H2SO4 ) NIOSH 7908                           SR EN 689:2018
13 Acid fosforic (H3PO4 ) NIOSH 7908                           SR EN 689:2018
14 Acid clorhidric (HCl) NIOSH 7907                           SR EN 689:2018
15 Acid azotic (HNO3) NIOSH 7907                          SR EN 689:2018
16 Acid fluorhidric (HF) NIOSH 7906                          SR EN 689:2018
17 Hidroxid de sodiu (NaOH) NIOSH 7401                          SR EN 689:2018
18 Hidrocarburi policiclice aromatice(PAH) NIOSH 5515                          SR EN 689:2018
19 Acetaldehida NIOSH 2538                          SR EN ISO 1076:2010                SR EN 689:2018
20 Fenoli NIOSH 2546                          SR EN 689:2018
21 Anilina NIOSH 2017                               SR EN 689:2018
22 Metale grele (As,Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Rb, Sr, Zr, Pb, Ag, Te, Ti, Se, Pd, Cs, Zn, Sb, Sn, Cd, V) NIOSH 7702                    NIOSH 7200                          SR EN 689:2018
23 Metale grele (Al, Ag, Cr, Co, Cu, Cd, Fe, Mn,  Ni, Pb,Se,Zn, Sb) OSHA ID 121                        SR EN 689:2018
24 Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2) EN ISO 16000-26:2012
25 Viteza curentiilor de aer Anemometru
26 Luminozitate STAS 8313:1992
27 Microclimat (temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer) SR ISO 8756:1996
AER INTERIOR, ATMOSFERA LOCULUI DE MUNCĂ-MONITORIZĂRI SCURTA DURATA 15 MINUTE
1 Acetaldehida SR EN ISO 1076:2010;                NIOSH 2538
2 Formaldehida SR EN ISO 1076:2010;                SR EN ISO 16000-2:2006; NIOSH 2541
3 COV-halogenati SR EN ISO 16000-5:2007; ISO 16200-1:2001;                     ISO 9486:1991
4 COV-alifatici SR EN ISO 16000-5:2007;   ISO 16200-1:2001
5 COV-aromatici SR EN ISO 16000-5:2007  ISO 16200-1:2001;             ISO 9487:1991
6 COV-total SR EN ISO 16000-5:2007  ISO 16200-1:2001;               ISO 9486:1991;                   ISO 9487:1991
7 Hidrocarburi policiclice aromatice(PAH) NIOSH 5515
8 Pulberi respirabile NIOSH 0600
9 Pulberi inhalabile (totale) NIOSH 0500
10 Pulberi totale hale STAS 10813:1976
11 Amoniac ( NH3 ) STAS 10812:1976
12 Amoniac ( NH3 ) NIOSH 6015
13 Dioxid de azot (NO2) NIOSH 6014
14 Acid sulfuric (H2SO4 ) NIOSH 7908
15 Acid fosforic (H3PO4 ) NIOSH 7908
16 Hidroxid de sodiu (NaOH) NIOSH 7401
17 Acid clorhidric (HCl) NIOSH 7907
18 Acid azotic (HNO3) NIOSH 7907
19 Acid fluorhidric (HF) NIOSH 7906
20 Mercur NIOSH 6009
21 Metale (Al, Ag, Cr, Co, Cu, Cd, Fe, Mn,  Ni, Pb, Se, Zn, Sb)-FAAS, GAAS OSHA ID 121
22 Metale  (As,Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Rb, Sr, Zr, Pb, Ag, Te, Ti, Se, Pd, Cs, Zn, Sb, Sn, Cd, V)-XRF NIOSH 7702                    NIOSH 7200
23 Toluen diizocianat (TDI)  Metoda interna GC:MS
25 Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2) EN ISO 16000-26:2012
26 Presiune, temperatura si umiditate SR ISO 8756:1996
27 Luminozitate STAS 8313:1992
28 Viteza curentilor de aer Anemometru
29 Microclimat (temperatura, umiditate, viteza curentilor de aer) SR ISO 8756:1996               STAS 8313:1992
NR. CT  DENUMIRE INCERCARE METODA DE INCERCARE