Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
SOL, NĂMOL, SEDIMENTE, DESEURI
1 Prelevare probe sol SR 7184-13:2001                  ISO 10381-2:2002                  ISO 10381-5:2005                  ISO 10381-7:2005
2 Cadmiu (Cd) – FAAS SR ISO 11047:1999
3 Crom total (Cr)- FAAS SR ISO 11047:1999
4 Cobalt (Co) – FAAS SR ISO 11047:1999
5 Cupru (Cu)- FAAS SR ISO 11047:1999
6 Nichel (Ni) – FAAS SR ISO 11047:1999
7 Plumb (Pb) – FAAS SR ISO 11047:1999
8 Zinc (Zn)-FAAS SR ISO 11047:1999
9 Mangan (Mn)- FAAS SR ISO 11047:1999
10 Aluminiu (Al)- FAAS EPA 7000
11 Arsen (As)-XRF EPA 6200
12 Argint (Ag)-XRF EPA 6200
13 Bariu (Ba)-XRF EPA 6200
14 Crom (Cr)-XRF EPA 6200
15 Cobalt (Co)-XRF EPA 6200
16 Cupru (Cu)-XRF EPA 6200
17 Cadmiu (Cd)-XRF EPA 6200
18 Cesiu (Cs)-XRF EPA 6200
19 Fier (Fe)-XRF EPA 6200
20 Mangan (Mn)-XRF EPA 6200
21 Mercur (Hg)-XRF EPA 6200
22 Molibden (Mo)-XRF EPA 6200
23 Nichel (Ni)-XRF EPA 6200
24 Paladiu (Pd)-XRF EPA 6200
25 Plumb (Pb)-XRF EPA 6200
26 Rubidiu (Rb)-XRF EPA 6200
27 Seleniu (Se)-XRF EPA 6200
28 Strontiu (Sr)-XRF EPA 6200
29 Stibiu (Sb)-XRF EPA 6200
30 Staniu (Sn)-XRF EPA 6200
31 Telur (Te)-XRF EPA 6200
32 Titan (Ti)-XRF EPA 6200
33 Zirconiu (Zr)-XRF EPA 6200
34 Zinc (Zn)-XRF EPA 6200
35 Potasiu (K)-XRF EPA 6200
36 Vanadiu (V)-XRF EPA 6200
37 pH SR 7184-13:2001
38 Sulfaţi SR ISO 11048:1999
39 Fosfor total SR ISO 11263:1998
40 Azot total STAS 7184-2:1985
41 Substanţe extractibile în eter de petrol din nămol STAS 12607:1988
42 Hidrocarburi totale din petrol SR 13511:2007
43 Conductivitatea electrica SR ISO 11265-A1:1998
44 Conţinut de substanţă uscată şi apă SR ISO 11465:1998
45 Conţinut de humus STAS 7184-21:1982
46 Carbon organic total (COT) STAS 7184-21:1982
47 Pesticide organoclorurate (POC) SR ISO 10382:2007
48 Compusi bifenili policlorurati (PCB) SR ISO 10382:2007
49 Hidrocarburi policiclice aromatice (PAH) ISO 18287:2006                EPA 8270D
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare