Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
PROBE BIOLOGICE- SÂNGE, PĂR ŞI URINĂ
1 Arsen (As) AAS metoda interna
2 Seleniu (Se) AAS metoda interna
3 Bismut (Bi ) AAS metoda interna
4 Crom(Cr) AAS metoda interna
5 Fier(Fe) AAS metoda interna
6 Mangan(Mn) AAS metoda interna
7 Zinc(Zn) AAS metoda interna
8 Cupru (Cu) AAS metoda interna
9 Plumb(Pb) AAS metoda interna
10 Cadmiu(Cd) AAS metoda interna
11 Mercur(Hg) AAS metoda interna
12 Nichel(Ni) AAS metoda interna
13 Formaldehida GC-ECD Metoda interna
14 Cotinina GC-MS Metoda interna
15 Creatinina metode investigare medicina muncii
16 Tiocianati metode investigare medicina muncii
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare