Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare
NAMOL, DESEU
1 Conţinut de substanţă uscată SR ISO 11465:1998
2 Carbon organic total (COT ) SR EN 13137:2005
3 pH la 20ºC SR EN 12506:2005 SR EN ISO 101523:2012
4 Stibiu SR EN 12506:2005 ISO 17378-2:2014
5 Arsen SR EN 12506:2005 ISO 17378-2:2014
6 Bariu SR EN 12506:2005 EPA 6020A
7 Cadmiu SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
8 Crom total SR EN 12506:2005 SR EN 1233:2003
9 Cupru SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
10 Mercur SR EN 12506:2005 SR EN ISO 12846:2012
11 Molibden SR EN 12506:2005   EPA 6020A
12 Nichel(Ni) SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
13 Plumb SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
14 Seleniu SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
15 Zinc SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001
16 Cloruri SR EN 12506:2005 SR ISO 9297:01
17 Fluoruri SR EN 13370:2005 Merck 1.14598
18 Sulfati SR EN 12506:2005 EPA 375.4
19 Indice de fenol SR EN 13370:2005 SR ISO 6439-C91:2006
20 Carbon organic dizolvat (DOC) SR ISO 1484:2006
21 Total solide dizolvate (TDS) SR EN 15216:2008
Nr.    Crt. Denumire încercare Metoda de încercare